Hape menynë kryesore

KUQASH mb.

  • 1. Që e ka qimen të kuqe, me qime si të kuqe. Cjap kuqash.
  • 2. Përd. em. sipas kuptimit të mbiemrit.