LYRËSIM m.

  • Veprimi sipas kuptimeve të foljeve LYRËSOJ, LYRËSOHEM. Lyrësimi i rrotave. Lyrësimi i pompave (i boshtit).