MODELIST m.

  • Ai që merret me përgatitjen e modeleve. Modelisti i rrobave të gatshme. Modelisti i uzinës (i fabrikës).