NORMALE f.

  • 1. Diçka që është ose që bëhet në përputhje me zhvillimin e rregullt e të zakonshëm të gjërave. Temperaturë nën normalen. Shmanget nga normalja.
  • 2. mat. Drejtëz pingule. Normale kryesore. Ngre një normale.
  • 3. vjet. Shkollë e mesme pedagogjike. Normalja e Elbasanit. Ish-nxënës i normales.