NOTARE f.

  • Fem. e NOTAR, ~I. Notaret më të mira të vendit.