PARE f. kryes.

  • 1. bised. Para. Pare të holla. Pare e re. E bleu me pare.
  • 2. Luspë peshku. Pare peshku.