PICAS kal.

Vjedh gjëra të vogla ose pak e nga pak, picërroj.