POLIGLOT m. libr.

Ai që di shumë gjuhë. Është poliglot.