PONT m. bised.

Centimetër. Gjashtëdhjetë pont beze.