POR I m. libr. kryes.

1. Vrima shumë të imëta në lëkurën e njeriut ose të kafshëve; vrima shumë të vogla në diçka. Poret e lëkurës. Poret e guaskës së vezës. Trup me pore. Hapen (lirohen) poret.

2. fig. Vrimë, hapësirë shumë e vogël; pjesë përbërëse e diçkaje; qelizë. Poret e jetës. Poret e shoqërisë.POR II m.

Hallkë e hekurt që i vihet boshtit të rrotave të qerres.POR III m.

Sobë, stufë.


POR lidh.

shih PO 1-7. Erdhi, por pak vonë. Liria nuk dhurohet, por fitohet me gjak. fj. u. E bënte punën, por me të shtyrë. Duket, por vetëm në njërën anë. Ata nuk e ulën, por përkundrazi e shtuan vrullin në punë. Do ta fillosh, por në kohën kur të jem edhe unë. Kjo fitore e madhe do të jetë mburrje jo vetëm për ju, por për të gjithë. Por do të vijë një ditë që.. . Por ta dinë mirë ata se ... Unë shkoj, por të vijë edhe ai me mua.