QAF kal.

E rrok në qafë, përqafoj. Qafi nënën. E qafi me shumë mall.