RADIOAKTIVITET m. fiz.

  • Veti që kanë disa elemente kimike (si radiumi, uraniumi etj.) për të lëshuar rreze të padukshme gjatë zbërthimit të vetvetishëm ose artificial të bërthamave të atomeve. Radioaktivitet natyror (artificial). Radioaktiviteti i uraniumit. Radioaktiviteti i tokës (i atmosferës).