ROJ m. blet.

  • Luzma e bletës; tufa e bletës kur roit. Roji i parë (i dytë). Fluturon (del) roji.