ROK m.

  • Lloj gruri i shkurtër, me kalli pa hala.