SINONIMI f. gjuh.

  • Ngjashmëri e fjalëve, e shprehjeve a e ndërtimeve të ndryshme nga kuptimi. Sinonimia e fjalëve.