STUDENT m.

  • Ai që ndjek mësimet në një shkollë të lartë. Student i shkëlqyer (i rregullt). Student me korrespondencë. Studentët e ditës (e mbrëmjes). Studentët e Universitetit (e Institutit Bujqësor). Shtëpia e studentit. Qyteti i studentëve. Shoqata shkencore e studentëve.