SURB kal.

  • Pi një lëng duke e thithur pak nga pak, pi me hurba, gjerb. Surb kafen (supën).