TAGRAPAGUES m. hist.

  • Ai që paguante taksa ose tatime, ai që shlyente tagrat. Tagrapaguesit e varfër. Rëndonin mbi tagrapaguesit.