VIVAR m.

  • Hauz a pellg i ndërtuar për të rritur peshq.