Ndërgjuhësh redaktoni

 
🜨

Simbol redaktoni

  1. bota
  2. (astronomi, astrologji) simbol i Tokës
  3. (alkimia) ndryshku i bakrit

Sinonime redaktoni

[1, 2]:

Fjalë të prejardhura redaktoni

[2]: M🜨, R🜨

Fjalë rrjedhëse redaktoni

Simbolet planetare
  ·   ·   ·    ·    ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·    ·   ·    ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·