Shqip redaktoni

Ky është shablloni i të gjitha gjuhëve në Wikipedia, këtë shabllon kopjoni dhe përdorni gjat postimit të fjalëve dhe përkthimit të tyre në gjuhë tjera.

Në gjuhët tjera redaktoni

Dominanca e gjuhëve është marr sipas numrit të postimeve në Wikipedia, pra gjuhët me më shum postime jan marrë si gjuhë më dominante.