Wikipedia ka një artikull për fjalën:

gaz llamp

gjuha angleze f.

  1. gjuhë indo-evropiane familjes Gjermane, ndër gjuhët më të përhapura në botë.