L -

  • 1. Një nga bashkëtingëlloret e gjuhës shqipe dhe shkronja e gjashtëmbëdhjetë e alfabetit të saj, e cila shënon këtë bashkëtingëllore. Bashkëtingëllorja l. Tingulli l. Shkronja l.
  • 2. si em. f. Bashkëtingëllorja dhe shkronja l. L-ja e madhe (e vogël). L-ja e dorës (e shtypit).
Alfabeti : A | B | C | Ç | D | DH | E | Ë | F | G | GJ | H | I | J | K | L | LL | M | N | NJ | O | P | Q | R |RR | S | SH | T | TH | U | V | X | XH | Y | Z | ZH -