U -

  1. shkronja e tridhjetë e alfabetit të gjuhës shqipe dhe njëra nga zanoret.
  2. trajta e shkurtër e përemrave vetor 'ata','ato' ne rasën dhanore.
  3. përdoret për të shprehur habi.
  4. përdoret për tu shprehur kur kujton diçka që ke harruar.
  5. përdoret për të shprehur dhimbje apo pakënaqësi.
Alfabeti : A | B | C | Ç | D | DH | E | Ë | F | G | GJ | H | I | J | K | L | LL | M | N | NJ | O | P | Q | R |RR | S | SH | T | TH | U | V | X | XH | Y | Z | ZH -