Q

1. Një nga bashkëtingëlloret e gjuhës shqipe dhe shkronja e njëzetetretë e alfabetit të saj, e cila shënon këtë bashkëtingëllore. Bashkëtingëllorja q. Tingulli q. Shkronja q.

2. si em. f. Bashkëtingëllorja dhe shkronja q. Q-ja e vogël (e madhe). Q-ja e dorës (e shtypit).

Alfabeti : A | B | C | Ç | D | DH | E | Ë | F | G | GJ | H | I | J | K | L | LL | M | N | NJ | O | P | Q | R |RR | S | SH | T | TH | U | V | X | XH | Y | Z | ZH -