Wikipedia ka një artikull për fjalën:

Evropa f.

 
Evropa